بایگانی‌های بانکداری شرکتی - الفبا خبر
برنامه ریزی ویژه بانک سینا مبتنی بر بانکداری شرکتی ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

برنامه ریزی ویژه بانک سینا مبتنی بر بانکداری شرکتی

الفبا: در راستای افزایش و بهبود رضایتمندی مشتریان، بانک سینا سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های ویژه ای را در حوزه ارائه خدمات مبتنی بر بانکداری شرکتی به اجرا گذاشته است. 

افزایش سقف تسهیلات بانک توسعه صادرات برای مشتریان بانکداری شرکتی ۰۳ دی ۱۳۹۷

افزایش سقف تسهیلات بانک توسعه صادرات برای مشتریان بانکداری شرکتی

الفبا: رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات خبر داد با آغاز پروژه بانکداری شرکتی در بانک توسعه صادرات سقف اختیارات شعبه ای که مشتری در آن حساب دارد تحت شرایطی خاص تا سقف هیات مدیره بانک ارتقا می یابد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست