بایگانی‌های بانکهای توسعه ای - الفبا خبر
 فلسفه اصلی بانکهای توسعه ای تأمین مالی طرح های عام المنفعه است ۲۲ دی ۱۳۹۷
رییس کل اسبق بانک مرکزی:   

 فلسفه اصلی بانکهای توسعه ای تأمین مالی طرح های عام المنفعه است

الفبا: محمود بهمني نماينده مجلس گفت بانك هاي توسعه اي، بانك هايي هستند كه صرفاً به دنبال سودآوري نيستند و فلسفه وجودي آنها تأمين مالي طرح هاي عام المنفعه است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست