بایگانی‌های بانکهای دولتی - الفبا خبر
بانکهای دولتی موافق کاهش نرخ بهره ۲۶ آذر ۱۳۹۷

بانکهای دولتی موافق کاهش نرخ بهره

الفبا:رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه هنوز شورای پول و اعتبار دستور کاری برای تغییر نرخ سود تعیین نکرده است، گفت بانکهای دولتی موافق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست