بایگانی‌های بانک بورسی - الفبا خبر
افزایش سرمایه سنگین انبوه‌سازان با پشتوانه بانک بورسی ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

افزایش سرمایه سنگین انبوه‌سازان با پشتوانه بانک بورسی

الفبا : پیشنهاد رشد ۳۸۰۰ درصد رد شد. گرچه در ظاهر و بر اساس معاملات امروز از شدت واکنش معامله‌گران بازار سهام به افزایش سرمایه‌های سنگین شرکت‌ها کاسته شده است، اما همچنان معامله‌گران سهام، این بهانه هیجانی را رها نکرده اند و تنها زمین بازی این معامله‌گران عوض شده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست