بایگانی‌های بانک زیر ساخت آسیا - الفبا خبر
تعداد اعضای «بانک زیر ساخت آسیا» به صد عضو رسید ۲۳ تیر ۱۳۹۸

تعداد اعضای «بانک زیر ساخت آسیا» به صد عضو رسید

الفبا: با اضافه شدن سه کشور آفریقایی بِنین، جیبوتی و رواندا به اعضای «بانک سرمایه گذاری در زیرساخت آسیا» (AIIB)، تعداد اعضای این بانک که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو موسس آن است به ۱۰۰ کشور رسید.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست