بایگانی‌های بانک سینا - الفبا خبر
بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع عمومی سالیانه بانک سینا را صادر کرد ۰۹ مرداد ۱۳۹۸

بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع عمومی سالیانه بانک سینا را صادر کرد

الفبا: بانک مرکزی در نامه ای به بانک سینا برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای بررسی عملکرد منتهی به 29 اسفندماه 97، مجوز داد.

برنامه ریزی ویژه بانک سینا مبتنی بر بانکداری شرکتی ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

برنامه ریزی ویژه بانک سینا مبتنی بر بانکداری شرکتی

الفبا: در راستای افزایش و بهبود رضایتمندی مشتریان، بانک سینا سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های ویژه ای را در حوزه ارائه خدمات مبتنی بر بانکداری شرکتی به اجرا گذاشته است. 

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست