بایگانی‌های بانک مهر ايران - الفبا خبر
تشریح ویژگی های طرح «همیاران مهر» بانک مهر ایران ۱۴ آبان ۱۳۹۷

تشریح ویژگی های طرح «همیاران مهر» بانک مهر ایران

الفبا: بانک مهر ایران در راستای توسعه فرهنگ قرض الحسنه، همسو با نیات خیرخواهانه و نوع دوستانه هموطنان، اقدام به تأمين مالي جمعي به منظور حمايت از نيازمندان تحت عنوان طرح «همياران مهر» کرده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست