بایگانی‌های بانک های ایران - الفبا خبر
بانکها سالانه ۹۵۰۰ میلیارد تومان کارمزد «نظام پرداخت» می پردازند ۰۵ دی ۱۳۹۷

بانکها سالانه ۹۵۰۰ میلیارد تومان کارمزد «نظام پرداخت» می پردازند

الفبا: یک کارشناس حوزه فناوری های پرداخت گفت در شرایطی که در بیشتر کشورهای جهان بانک ها بابت ارایه خدمات پرداخت الکترونیک، از فروشنده و مشتری کارمزد می گیرند، در ایران سالی 9500 میلیارد تومان از منابع بانک ها از این بابت تلف می شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست