بایگانی‌های بانک های بنگاهدار - الفبا خبر
جریمه مالیاتی برای بانک های بنگاهدار/حدود ۱۵عضو هیات مدیره بانک ها بازنشسته اند ۱۸ مهر ۱۳۹۷

جریمه مالیاتی برای بانک های بنگاهدار/حدود ۱۵عضو هیات مدیره بانک ها بازنشسته اند

الفباخبر: تعهد در اجرای قانون رفع موانع تولید که به منظور عدم مداخله بانک ها به عرصه بنگاهداری وضع شد، به کجا رسیده است؟ همچنین قانون منع به کارگیری بازنشستگان که هدف ورود نیروهای جوان در عرصه مدیریت دولتی را دنبال می کند، هم اکنون در وزارت اقتصاد و زیر مجموعه های آن دارای چه وضعیتی است؟ معاون بانک و بیمه شرکت های دولتی وزارت اقتصاد به طور مفصل به این دو موضوع پرداخته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست