بایگانی‌های بانک های تهران - الفبا خبر
مهلت ۲ هفته ای برای ارائه وام اشتغالزایی به بانک های تهران ۰۷ آذر ۱۳۹۷

مهلت ۲ هفته ای برای ارائه وام اشتغالزایی به بانک های تهران

الفبا: سرپرست استانداری تهران تاکید کرد:  اگر بانکی پس از دو هفته در اعطای وام به متقاضیان اشتغالزایی تعلل کند اعتباری که در اختیار آنها قرار داده شده به سایر بانک هایی که در این بخش بخوبی عمل کردند منتقل می شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست