بایگانی‌های بانک های خارجی - الفبا خبر
چین با تأسیس بانک های خارجی در این کشور موافقت کرد ۰۷ آبان ۱۳۹۷
فرصتی تازه برای ایران؛

چین با تأسیس بانک های خارجی در این کشور موافقت کرد

الفبا:دولت چین در تصمیمی تازه به بانک های خارجی اجازه فعالیت و راه اندازی شعبه بانکی در کشور خود را داده است. این اقدام می تواند باعث تقویت روابط بانکی ایران و چین شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست