بایگانی‌های بانک های خصوصی - الفبا خبر
تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی برای تعیین نرخ ۲۰ دی ۱۳۹۷
دبیرکل کانون صرافان:

تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی برای تعیین نرخ

الفبا: دبیرکل کانون صرافان گفت کانون بانک‌های خصوصی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون صرافان سه رکن متشکل بازار معاملات ارزی هستند.

برداشت یک میلیون تومان از جیب هر ایرانی برای نجات بانک‌های خصوصی ۲۸ آذر ۱۳۹۷

برداشت یک میلیون تومان از جیب هر ایرانی برای نجات بانک‌های خصوصی

الفبا: بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به 84 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که این رقم معادل 35.8 درصد از کل پایه پولی است.

بانک ها خواستار تعیین تکلیف نرخ سود حساب های شهریور ماه شدند ۰۶ آبان ۱۳۹۷

بانک ها خواستار تعیین تکلیف نرخ سود حساب های شهریور ماه شدند

الفبا: دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری از ارسال نامه ای به بانک مرکزی خبر داد که براساس آن خواسته شده تا نرخ سود حساب هایی که شهریورماه یک ماهه تمدید شده اند، تعیین تکلیف شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست