بایگانی‌های بانک های مجاز - الفبا خبر
خرانه داری کل کشوراسامی بانک های مجاز تسویه بدهی اوراق را اعلام کرد ۲۹ آذر ۱۳۹۷

خرانه داری کل کشوراسامی بانک های مجاز تسویه بدهی اوراق را اعلام کرد

الفبا: معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، طی نامه ای به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، اسامی بانکهای مجاز مشمول تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را اعلام کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست