بایگانی‌های بانک های نظامی - الفبا خبر
شرط بازگشت نماد بانک های نظامی به تابلوی بورس چیست؟ ۱۳ دی ۱۳۹۷

شرط بازگشت نماد بانک های نظامی به تابلوی بورس چیست؟

الفبا: بازگشایی نماد بانک های نظامی در بورس، مشروط به تعیین تکلیف ادغام آنها شده و تا آن زمان، راهکاری برای خروج داوطلبانه سهامداران از این نمادها در حال آماده سازی است که تا پایان امسال اجرایی می شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست