بایگانی‌های بانک های پارسیان - الفبا خبر
بانک های پارسیان و انصار دارای بالاترین مطالبات مشکوک الوصول ۰۴ آذر ۱۳۹۷
بزرگترین ریسکی که بانک‌ها را تهدید می‌کند:

بانک های پارسیان و انصار دارای بالاترین مطالبات مشکوک الوصول

الفبا: چه مقدار از تسهیلات اعطایی بانک ها مشکوک الوصول است؟ این سوالی است که سهام داران بانک ها باید از آن آگاهی داشته باشند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست