بایگانی‌های بانک ها و موسسات غیربانکی - الفبا خبر
جزییات طرح الزام بانک‌ها به حذف سود و جرایم مضاعف ۲۹ تیر ۱۳۹۸

جزییات طرح الزام بانک‌ها به حذف سود و جرایم مضاعف

الفبا:مجلس طرحی را با عنوان "طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان" به جریان انداخت.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست