بایگانی‌های بانک_ مرکزی - الفبا خبر
باید برای ارزهای دیجیتال مقررات تدوین کنیم ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به الفبا:

باید برای ارزهای دیجیتال مقررات تدوین کنیم

الفبا: حسین بردبار-  رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید براین که خیلی از کشورهای دنیا ارزهای دیجیتال را به رسمیت شناخته اند و برای آن روند و مقررات گذاشته اند، خواهان پذیرش این موضوع از سوی بانک مرکزی و مقررات گذاری درباره آنها شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست