بایگانی‌های بحران - الفبا خبر
بحران های مالی جهانی و محدودیتهای شدید دولت ها ۱۳ دی ۱۳۹۷

بحران های مالی جهانی و محدودیتهای شدید دولت ها

الفبا: بحران های اخیر مالی در جهان محدودیتهای شدیدی را برای دولتها در زمینه کاهش درآمدها، فشار بیکاری و افزایش تقاضاهای خدمات اجتماعی و رفاهی ایجاد کرده است.

بیمه ایران موفق به عبور از بحران شد ۱۵ آذر ۱۳۹۷

بیمه ایران موفق به عبور از بحران شد

الفبا: بیست و دومین جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و مدیرعامل بیمه ایران تجربیات خود را برای پیشگیری از وقوع بحران های اقتصادی بویژه در بیمه ها تشریح کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست