بایگانی‌های بحیرایی - الفبا خبر
تشریح روشهای هندسی ایسنا و پویا در محاسبات مالی ۲۶ تیر ۱۳۹۸
توسط دکتر بحیرایی در پژوهشکده بیمه صورت گرفت:

تشریح روشهای هندسی ایسنا و پویا در محاسبات مالی

الفبا:سخنرانی مقدمه‌ای بر روش‌های هندسی در محاسبات مالی با معرفی دو روش ایستا و پویا و مزیت‌های آن نسبت به روش‌های پیشین در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست