بایگانی‌های بخشنامه ارزی - الفبا خبر
تجارت کشور در معرض تهدید بخشنامه های متعدد و بی ثبات ۲۷ آذر ۱۳۹۷

تجارت کشور در معرض تهدید بخشنامه های متعدد و بی ثبات

الفبا: دقیقا یک ماه از صدور آخرین بخشنامه ارزی برای صادرات می‌گذرد و هنوز صادرکنندگان اشکالات زیادی را به آن وارد می‌دانند؛اما هستند واردکنندگانی که روزهای متمادی پشت در سامانه نیما می‌مانند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست