بایگانی‌های بخشنامه جدید - الفبا خبر
نگاهی به اثرات بخشنامه جدید نرخ سود بر عملکرد نظام بانکی ۰۵ دی ۱۳۹۷

نگاهی به اثرات بخشنامه جدید نرخ سود بر عملکرد نظام بانکی

الفبا: سپرده‌های با سود روزشمار چنین امکانی را به صاحبان حساب میدهد تا پولشان را در بانک بگذارند و در قبال آن سود دریافت می‌کنند، هر زمان هم که بخواهند از حساب خود برداشت می‌کنند. 

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست