بایگانی‌های بخش تعاونی - الفبا خبر
ایران از تجربیات کره جنوبی و ژاپن در بخش تعاونی استفاده می کند ۱۰ آذر ۱۳۹۷

ایران از تجربیات کره جنوبی و ژاپن در بخش تعاونی استفاده می کند

الفبا: مدیر برنامه ریزی اتحادیه تعاون آسیا و اقیانوسیه گفت بهترین راه برای پیشرفت تعاونی ها در  ایران این است که تجربیات تعاونی های کشورهایی نظیر کره جنوبی و ژاپن استفاده کنند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست