بایگانی‌های بدنه وزارت نفت - الفبا خبر
بخشی از بدنه وزارت نفت می‌خواهد جلوی تداوم عرضه نفت در بورس را بگیرد ۲۶ آذر ۱۳۹۷
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس مدعی شد:

بخشی از بدنه وزارت نفت می‌خواهد جلوی تداوم عرضه نفت در بورس را بگیرد

الفبا:عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت بخشی از بدنه وزارت نفت تمایل به عرضه نفت در بورس و ورود بخش خصوصی به تجارت نفت نداشت و الان هم قصد دارند این راهکار ضدتحریمی را متوقف کنند ولی به خاطر کاهش میزان صادرات نفت ناچار به انجام این کار هستند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست