بایگانی‌های بدنه کارشناسی صنعت بیمه - الفبا خبر
نیاز به افزایش تعامل در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشور  در گفت وگو با الفبا:

نیاز به افزایش تعامل در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه

جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشورتاکید کرد که برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده ها در صنعت بیمه، باید تعاملات در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه  تقویت شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست