بایگانی‌های بدهکاران - الفبا خبر
ورود قوه قضاییه برای برخورد با ابربدهکاران بانکی ۲۳ دی ۱۳۹۷

ورود قوه قضاییه برای برخورد با ابربدهکاران بانکی

الفبا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت ورود قوه قضاییه برای برخورد با ابر بدهکاران بانکی، گفت باید معوقات بانکی هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

بخشودگی و تخفیف ویـژه برای بدهکاران بانک ایران زمین ۱۶ دی ۱۳۹۷

بخشودگی و تخفیف ویـژه برای بدهکاران بانک ایران زمین

الفبا: بانک ایران زمین با اجرای طرح "فجر" در راستای حمایت از تولید کنندگان و تلاش برای بازگرداندن رونق به صنعت کشور، با رویکرد تعاملی به منظور تسهیل در باز پرداخت دیون، فرصت ویژه‌ای را برای مشتریان بدهکار خود فراهم کرده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست