بایگانی‌های بدهی بانک‌ها - الفبا خبر
بدهی بانک‌های خصوصی ۱۰۰.۱ درصد افزایش یافت ۲۹ آبان ۱۳۹۷

بدهی بانک‌های خصوصی ۱۰۰.۱ درصد افزایش یافت

الفبا: حجم بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی در شهریور به ۱۰۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسید که افزایش ۱۰۰.۱ درصدی در مقایسه با شهریورماه سال گذشته داشته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست