بایگانی‌های بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی - الفبا خبر
افزایش ۲۵ درصدی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

افزایش ۲۵ درصدی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ به ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۵.۷ درصد رشد داشته، اما میزان بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی ۷.۴ درصد کاهش یافته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست