بایگانی‌های بدهی سایپا به شرکتهای بیمه ای - الفبا خبر
اعلام فهرست طلب شرکتهای بیمه ای از سایپا/ بیمه های تعاون و ایران معین در دوسوی جدول ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

اعلام فهرست طلب شرکتهای بیمه ای از سایپا/ بیمه های تعاون و ایران معین در دوسوی جدول

الفبا-صابر:فهرست بدهی خودروسازی سایپا به 17 شرکت بیمه درحالی انتشار یافته است که شرکت بیمه تعاون با بیش از 199میلیارد و 600 میلیون تومان به عنوان طلبکارترین و شرکت ایران معین با 300 میلیون تومان طلب در دو سوی جدول اعلام این بدهی ها قرارگرفته اند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست