بایگانی‌های بدهی های معوق - الفبا خبر
بدهی های معوق بانک کشاورزی ۱۸ درصد افزایش یافت ۱۸ آذر ۱۳۹۷
مدیرعامل بانک کشاورزی:

بدهی های معوق بانک کشاورزی ۱۸ درصد افزایش یافت

الفبا:مدیرعامل بانک کشاورزی گفت وجود برخی ابهام ها درباره امهال بدهی های بانکی سبب توقف جریان وصول تسهیلات و مطالبات در این بانک شده که در نتیجه بدهی های معوق را تا 18 درصد افزایش داده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست