بایگانی‌های بدهی ها - الفبا خبر
برداشت یک میلیون تومان از جیب هر ایرانی برای نجات بانک‌های خصوصی ۲۸ آذر ۱۳۹۷

برداشت یک میلیون تومان از جیب هر ایرانی برای نجات بانک‌های خصوصی

الفبا: بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به 84 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که این رقم معادل 35.8 درصد از کل پایه پولی است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست