بایگانی‌های بدون بیمه ثالث - الفبا خبر
جبران خسارت خودروهای فاقد بیمه نامه ثالث در سیل شیراز ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

جبران خسارت خودروهای فاقد بیمه نامه ثالث در سیل شیراز

الفبا: گفته می شود بخشی از 500 خودرویی که در سیل شیراز دچار خسارت شدند دارای بیمه نامه ثالث نبوده اند و این موضوع کار را برای پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه دشوار می کند .

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست