بایگانی‌های برات قبادیان - الفبا خبر
طرح تاپ پیوندی بی سابقه میان صنعت و دانشگاه ایجاد می کند ۱۵ تیر ۱۳۹۸
معاون وزیر صمت:

طرح تاپ پیوندی بی سابقه میان صنعت و دانشگاه ایجاد می کند

الفبا-حسین بردبار:معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت گفت: در طرح تاپ(توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار) تنها از ایده های صنعتی دانشجویان و سربازان فارغ التحصیل نخبه استفاده می شود وبه همین دلیل بنده ادعا می کنم در یکصد سال اخیر بی سابقه است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست