بایگانی‌های بررسی احتکار - الفبا خبر
بررسی احتکار خودرو توسط نمایندگی های خودروسازان ۱۹ آذر ۱۳۹۷
معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان:

بررسی احتکار خودرو توسط نمایندگی های خودروسازان

الفبا: در پی بررسی افزایش قیمت خودرو، معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد که برای خودروسازان امکان احتکار وجود ندارد اما این موضوع برای بنگاه‌ها و نمایندگی‌های وابسته امکانپذیر است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست