بایگانی‌های بررسی احیاء صندوق بیمه ملی - الفبا خبر
بررسی احیاء صندوق بیمه ملی برای جبران خسارت سیل‌زدگان درخانه ملت ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
نماینده اصفهان در مجلس خبرداد:

بررسی احیاء صندوق بیمه ملی برای جبران خسارت سیل‌زدگان درخانه ملت

الفبا:نماینده مردم اصفهان از پیشنهاد طرح احیای صندوق بیمه ملی برای جبران خسارت سیل زدگان و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست