بایگانی‌های بررسی الفبا - الفبا خبر
گزارش الفبا از فرآیند چند مرحله ای ادغام بانکهای نظامی دربانک سپه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

گزارش الفبا از فرآیند چند مرحله ای ادغام بانکهای نظامی دربانک سپه

الفبا-حسین بردبار:موضوع ادغام بانکهای نیروهای مسلح ، در بانک سپه در نوع خود درجهان اگر بی نظیر نباشد، کم نظیر است، چرا که دراغلب ادغام های صورت یافته دو یا نهایتا سه موسسه دریک بانک بزرگتر ادغام شده اند

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست