بایگانی‌های بررسی خذف 4 صفر - الفبا خبر
آغاز بررسی حذف چهار صفر از پول ملی در دولت ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دفتر هیات دولت اعلام کرد:

آغاز بررسی حذف چهار صفر از پول ملی در دولت

الفبا-صابر:دفتر هیات دولت از پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف چهارصفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بررسی این پیشنهاد در دولت خبرداد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست