بایگانی‌های برق آبی - الفبا خبر
رتبه ۱۹ ایران در توان نیروگاه برق آبی ۰۳ بهمن ۱۳۹۷

رتبه ۱۹ ایران در توان نیروگاه برق آبی

الفبا: تازه ‌ترین گزارش انجمن جهانی انرژی‌ برقابی حاکی است ایران با بهره‌برداری از 12هزار مگاوات توان نیروگاه برقابی رتبه نوزدهم جهان، ششم آسیا و دوم منطقه غرب آسیا را دارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست