بایگانی‌های برنامه جبران خسارت - الفبا خبر
جهانگیری: دستگاه‌ها برنامه جبران خسارت سیل را تا سه‌شنبه ارائه کنند ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

جهانگیری: دستگاه‌ها برنامه جبران خسارت سیل را تا سه‌شنبه ارائه کنند

 الفبا:معاون اول رییس جمهور همه دستگاه های دولتی را مکلف کرد تا برنامه و زمان بندی جبران خسارت و بازسازی واحدها را تا سه شنبه ارائه کنند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست