بایگانی‌های برنامه «رو در رو با ملت» - الفبا خبر
احتمال دارد ترامپ پس از دوران ریاست جمهوری محاکمه و زندانی شود ۲۲ آذر ۱۳۹۷

احتمال دارد ترامپ پس از دوران ریاست جمهوری محاکمه و زندانی شود

الفبا: آدام شیف، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، در برنامه «رو در رو با ملت» سی بی اس گفت احتمال دارد دونالد ترامپ پس از دوران ریاست جمهوری محاکمه و حتی زندانی شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست