بایگانی‌های برنامه نود - الفبا خبر
خبر تکمیلی/برنامه نود با تعطیلی یک نوبت پخش تنبیه شد ۰۱ آبان ۱۳۹۷

خبر تکمیلی/برنامه نود با تعطیلی یک نوبت پخش تنبیه شد

الفبا: خبر تکمیلی/برنامه نود با تعطیلی یک نوبت پخش تنبیه شد

آیا صدا و سیما بین فردوسی پور و مدیری فرق می گذارد ۳۰ مهر ۱۳۹۷

آیا صدا و سیما بین فردوسی پور و مدیری فرق می گذارد

الفبا: این که ورزش از فضای سرگرمی و فرهنگی خود به واسطه جلب مخاطب به هر قیمت فاصله گرفته است و برخی از مجریان با وجود اعتراض بسیاری از فرهیختگان در اشاعه فضای لومپنی ورزش نقش جدی دارند ،شکی نیست. اما وقتی تعطیلی چند روزه برنامه نود باعث مقایسه های نادرست و بی ربط یک مجری و یک هنرمند نام آشنا می شود جای شگفتی است !

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست