بایگانی‌های برنامه های سه گانه - الفبا خبر
تاکید مدیرعامل بانک صادرات بر برنامه های سه گانه ۲۶ دی ۱۳۹۷

تاکید مدیرعامل بانک صادرات بر برنامه های سه گانه

الفبا: مدیرعامل بانک صادرات ایران با تأکید بر اینکه روند افزایشی زیان بانک متوقف شده، گذر از نقطه سر به سری سود و زیان تا پایان سال 97 و سودآوری در سال آینده را دو هدف مهم دیگر این بانک در ماه‌های پیش‌رو عنوان کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست