بایگانی‌های برگزاری اجلاس - الفبا خبر
پیشنهاد ایران برای برگزاری اجلاس بین‌المللی بانک ها و تعاونی‌های اتحادیه جهانی ۱۰ آذر ۱۳۹۷

پیشنهاد ایران برای برگزاری اجلاس بین‌المللی بانک ها و تعاونی‌های اتحادیه جهانی

الفبا: دبیر کل اتاق تعاون ایران با اشاره به دستاوردهای میزبانی ایران در اجلاس بین المللی تعاون در منطقه آسیا- اقیانوسیه اظهار داشت پیشنهاد برگزاری اجلاس بین المللی بانک ها و تعاونی های اتحادیه جهانی ارائه شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست