بایگانی‌های برگزاری دومین دوره آموزش IFRS - الفبا خبر
برگزاری دومین دوره آموزش IFRS با حضور مدیران ارشد صنعت بیمه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری دومین دوره آموزش IFRS با حضور مدیران ارشد صنعت بیمه

دومین گروه از مدیران ارشد صنعت بیمه دوره آموزشی IFRS را در پژوهشکده بیمه سپری کردند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست