بایگانی‌های برگزاری مجمع بانک ها - الفبا خبر
بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک ها شرط گذاشت ۲۰ مهر ۱۳۹۷
در بخشنامه‌ای ابلاغ شد؛

بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک ها شرط گذاشت

الفباخبر: بانک مرکزی با ابلاغ ویرایش جدید صورت‌های مالی نمونه موسسات اعتباری اعلام کرد؛ تهیه صورت‌های مالی براساس نمونه ابلاغی، به عنوان شرط صدور برگزاری مجمع عمومی سالیانه مدنظر قرار خواهد گرفت.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست