بایگانی‌های برگشت ارز - الفبا خبر
پتروشیمی ها مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز شدند ۰۳ آذر ۱۳۹۷

پتروشیمی ها مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز شدند

الفبا: بانک مرکزی در بخشنامه ای برای شرکت های پترو شیمی سقف ارزی که نسبت به تولید روزانه باید وارد سامانه نیما کنند تعیین کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست