بایگانی‌های بستر دیجیتالی - الفبا خبر
بررسی بستر دیجیتالی جدید برای تسهیل پرداخت درصنعت بیمه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

بررسی بستر دیجیتالی جدید برای تسهیل پرداخت درصنعت بیمه

الفبا: نشریه افق بیمه در گزارش اخیر خود یک بستر دیجیتالی جدید را بررسی کرده است که می‌تواند سرعت بیشتری در تعامل بین مشتریان و کارکنان درصنعت بیمه ایجاد کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست