بایگانی‌های بشکه نفت - الفبا خبر
چین بخشی از نفت خود را از سودان تامین می کند ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

چین بخشی از نفت خود را از سودان تامین می کند

الفبا: در توافق جدید چین و سودان جنوبی روزانه 3000 بشکه نفت به چین صادر می شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست