بایگانی‌های بلاکچین ها - الفبا خبر
بلاکچین ها شریک مطلوب صنعت بیمه ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

بلاکچین ها شریک مطلوب صنعت بیمه

الفبا: بلاکچین ها فرصت های عجیب و خلق الساعه ای را در بازارهای سرمایه ایجاد خواهند کرد به گونه ای که 46 درصد از بیمه گران از زنجیره های بلوکی تا دو سال آینده بهره خواهند گرفت.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست