بایگانی‌های بلوکی - الفبا خبر
نمونه‌های کاربردی زنجیره بلوکی در صنعت بیمه ۱۲ دی ۱۳۹۷

نمونه‌های کاربردی زنجیره بلوکی در صنعت بیمه

الفبا: متخصصین صنعت، چند سال گذشته را به کاوش دقیق درباره چگونگی بهبود یک صنعت پیچیده و بسیار مقرراتی توسط زنجیره بلوکی پرداخته‌ و به نتایج بسیار جالب‌توجهی دست یافته‌اند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست