بایگانی‌های بلیت هواپیما - الفبا خبر
بروز رسانی قیمت بلیت با دلار ۱۲هزار تومانی ۲۷ تیر ۱۳۹۸
دبیرکل انجمن شرکتهای هواپیمایی:

بروز رسانی قیمت بلیت با دلار ۱۲هزار تومانی

الفبا:دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت:جدول دامنه قیمتی بلیت هواپیما که در آذر پارسال از سوی شرکت های هواپیمایی مورد توافق قرار گرفت، در روزهای اخیر برمبنای ارز ۱۲هزارتومانی به روز رسانی شده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست